Hosté

Hosté pro rok 2012

Uhlíkovi

sdmz

Uhlík Zdeněk:

Vyzkoušel mnohá povolání, vyučil se elektrikářem, jezdil se sanitkou a na vojně dokonce létal s tryskáčem.

Zásadní zlom v jeho životě nastal ve dvaatřiceti letech, kdy nechal vstoupit Ježíše Krista do svého života. Jeho život se změnil od základů. Ve čtyřiačtyřiceti letech začal studovat teologii a řečtinu, aby si dokázal přečíst původní texty Nového zákona. „Obohatilo mě to. A zároveň ochránilo před sektami.“ Studium dokončil v roce 2005, vzápětí se s manželkou přestěhovali do Chomutova, kde pracoval jako vikář a v roce 2009 byl ordinován na kazatele Církve bratrské.

Posláním Zdeňka Uhlíka je kázat evangelium a modlit se za nemocné. Církev rozpoznala jeho obdarování a uvolnila ho ze služby kazatele. Společně s manželkou se modlí za různé potřeby lidí včetně uzdravení a vysvobození ve všech městech naší republiky, kam jsou pozváni.

Co říká sám Zdeněk o své službě? „Viděli jsme mnoho vyslyšených modliteb a jsme svědky, že Bůh je živý a i v dnešní době činí zázraky a potvrzuje kázané evangelium svojí mocí.“

Uhlíková Katka

Osobní svědectví Katky:

„Po narození syna mě často zaměstnávala otázka smyslu života a života po smrti. Manžela zajímalo už nějaký čas učení o duchovních jevech v životě člověka. V tomto období hledání nás začal navštěvovat Láďa, dnes již bratr ve víře. Vzal nás na návštěvu k jedněm manželům do Vejprnic u Plzně, kde jsme mohli přijmout Pána Ježíše jako osobního spasitele, který zaslibuje život po smrti v nebi. Od té doby poznáváme duchovní svět i lásku Pána Boha k člověku, a již nějakou dobu sloužíme druhým osobním svědectvím a modlitbami. Máme sedmiletou praxi v práci s lidmi na sborech Církve bratrské (Vodňany a Chomutov). Pán Bůh se v této službě oslavuje.
Máme svědectví o proměně lidských životů díky Boží milosti a lásky. Denně se radujeme z jeho přítomnosti a plánů s lidmi, z vyslyšených modliteb a jeho nekonečné milosti s námi lidmi.“
Více najedete na: www.uhlikovi.cz


Komentáře nejsou povoleny.